Gliwickie Metamorfozy"  Stowarzyszenie na Rzecz Dziedzictwa Kulturowego Gliwic
 

Ostrava

 
   www.gliwiczanie.pl

 

 

Ostrawa - trzecie największe miasto w Czechach oddalone od Gliwic zaledwie 78 km.
Swoją wielkością jest znaczną aglomeracją w nowo powstałym euroregionie obszarów polskiej części Śląska, północnych Moraw i przyległej Słowackiej Orawy. Miasto, które w czasach socjalistycznej Czechosłowacji nazywano "stalowym sercem państwa", było najczęściej postrzegane jako zadymione, szare i brudne
miejsce pełne ludzi nieokrzesanych, pracujących w pocie czoła. Ale w przeszłości nie zawsze tak było. Ostrawa była m.in. miastem tranzytowym z rozwiniętym handlem.

Przez stulecia Ostrawa była miastem coraz bardziej kosmopolitycznym z kwitnącą kulturą i gospodarką oraz z intensywnym życiem towarzyskim. Na przełomie XIX i XX wieku oraz w okresie międzywojennym Ostrawa była już wyraźnie ukształtowanym ośrodkiem pulsującej życiem aglomeracji miejskiej z rozwiniętą siecią handlową, bogatym przemysłem, ośrodkiem życia kulturalnego kilku narodowości w tym i polskiej.

   Po zmianach ustroju w roku 1989 Ostrawa zmieniła swoje oblicze nie do poznania jak niewiele innych czeskich miast. Poważnie zmieniły się też warunki życia jej mieszkańców. Zamknięto stare wyeksploatowane zakłady przemysłowe. Tysiące górników i hutników zmuszonych było przekwalifikować się na inne zawody.
Zainstalowano filtry do oczyszczania powietrza. Rozwijają się banki i usługi. Znaczenia nabiera położenie miasta w pobliżu przejść granicznych z Polską (15km) i ze Słowacją (55km).
W 2006 roku rozpoczęto budowę autostrady D-47,której celem jest sprawne połączenie całego regionu  z miastami znajdującymi się w sąsiedniej Polsce. Pozytywnym znakiem jest  również fakt  iż krok po kroku odnawiane centrum miasta zadziwia pięknem swej architektury zarówno turystów jak i rodowitych mieszkańców. Ostrawa jest miastem w którym organizuje się dużo wystaw, targów, imprez kulturalnych oraz sportowych. Interesujące są również okolice Ostrawy, pełne terenów sportowych i turystycznych (jak letnich tak zimowych) oraz uzdrowisk.
 
     
  Budynek dyrekcji ostrawsko-karwińskich kopalń

 

 
  Nowy ratusz

 

 
Posąg Ikara
               Jest symbolem wzlotów i upadków miasta Ostrawa

 

 
 
 
 
 
Widok na kościół Niepokalanego Poczęcia Marii Panny

 

Widok na katedrę Boskiego Zbawiciela

 

 
 
Największy kompleks ratuszowy w Republice Czeskiej. Obecnie mieści się w nim
1290696 siedziba miasta ,biblioteka naukowa, kasa oszczędności, wydziały terenowe
1290705 kilku ministerstw, restauracja. W foyer znajduje się galeria z popiersiem pierwszego
               czeskiego starosty Ostrawskiego po roku 1918-Jana Prokwsza .
               Ciekawostką jest specyficzna winda - tzw. "paternoster" z 1928 roku.

 

Willa miejska obecnie klub "Parnik"

 

 
Budynek poczty
               Narożny budynek w stylu secesyjnym z kopułą na szczycie. Został zbudowany
               na przełomie XIX i XX wieku. Od 1909 roku stał się własnością Morawskoostrawskiego
               urzędu pocztowego do dziś jest siedzibą poczty Czeskiej.

 

 
 
 

 
 

 
     
   
 

Najbardziej ozdobny budynek miejski
Zbudowany na początku XX wieku jest przykładem wyraźnej kwiatowej (floralnej) secesji.
 

 
 

 
 

Kościół ewangelicki

               Świątynia z cegły licowej w stylu holenderskiego renesansu z r.1907

               dzieło architektów wiedeńskich Karola Trolla i Ludwiga Fagla.

 

 
 

 
 

Pomnik Zborowski pierwszej i drugiej walki wyzwoleńczej

               W płycie pamiątkowej znajduje się ziemia z pól bitewnych I i II wojny światowej.

 

 
 

 
     
 

 
     
   
     
 

 
 

Wydział pedagogiki uniwersytetu ostrawskiego
dawne gimnazjum niemieckie
 

 
 

 
     
 

 
 

kompleks domów realizmu socjalistycznego
 

 
 

 
 

wieża kopalni "Henryk"
Oryginalny szyb z 1826 roku  Wieża górnicza i budynek który stanowi jej część
zbudowano w 1913 roku.
 

 
 

 
 

Gmach policji budynek dawnej filii Banku Narodowego.
Na elewacji frontowej 4 figury rzeźbiarza Oty Savca.
 

 
     

 

 

Materiały źródłowe:

Autorzy: Iwona Citkowska, Krzysztof Majnusz

Gliwice 2012