Gliwickie Metamorfozy"  Stowarzyszenie na Rzecz Dziedzictwa Kulturowego Gliwic
 

Centrum Ratownictwa Gliwice  - tel. 112

 

   www.gliwiczanie.pl

 

 

   Kiedy w XIX w Gliwice rozpoczęły swój gwałtowny rozwój a mieszkańców przybywało z roku na rok coraz więcej, Przed władzami miasta pojawił się problem – jak uchronić rozwijające się miasto przed pożarami i epidemiami które do tej pory niweczyły za każdym razem do zera dorobek kolejnych pokoleń gliwiczan.

   Powołano więc do życia w 1860 roku Ochotnicze Towarzystwo Ratownicze i Przeciwpożarowe.

   Chętnych do poznania całej historii gliwickiego pożarnictwa zapraszam do przestudiowania naszego reportażu „ Historia Straży Pożarnej w Gliwicach

   Te dwie funkcje ratownicze pełnione były łącznie, lecz gdy przybyło interwencji medycznych i p.pożarowych magistrat zdecydował o rozdzieleniu obowiązków na dwie odrębne instytucje państwowe – Straż Pożarną i Pogotowie Ratunkowe.

   Działo się tak aż do roku 1999 kiedy to w wyniku konieczności zorganizowania przyjęcia Papieża Jana Pawła II w naszym mieście, powołano do życia zespół złożony ze wszystkich służb porządkowych i ratowniczych.

   Zaczęto już wtedy myśleć o zorganizowaniu takiego zespoły służb na stałe w Gliwicach. Motorem działań związanych z powstanie Centrum był wiceprezydent Karasiński. Jego wizyty w Ostrawie która już posiadała taki zespół, znacznie pomogły w realizacji pomysłu. Koordynował prace gliwickiego zespołu i był bezpośrednio zaangażowany w prace organizacyjne.  
   Dzisiejszy kształt Centrum to rozbudowana i doskonale zorganizowana jednostka budżetowa.  

   Akcja ratunkowa jest tak zorganizowana że w momencie zaistnienia niebezpiecznego dla zdrowia, życia i mienia wydarzenia, wszystkie potrzebne służby otrzymują jednocześnie zgłoszenie o tym fakcie, a w garażach gdzie stoją specjalistyczne samochody drukowane są jednocześnie polecenia wyjazdu.  

   Do lokalizacji pojazdów w akcji wykorzystywany jest system GPS. Wszystkie rozmowy , nagrania i inne fakty są rejestrowane od początku do końca akcji. Potem tworzone są kopie zapasowe i kopie bezpieczeństwa. System zgłaszania się po pomoc jest także dopasowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Można przesłać zgłoszenie mailem i sms-em. A co ważniejsze- osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności mogą się kontaktować z CRG za pośrednictwem jednego tylko umówionego wcześniej z opiekunami sygnału.  

 

   Nasza wizyta w CRG spowodowana została chęcią obejrzenia z bliska systemu monitoringu cmentarza hutniczego przy ul. Robotniczej, którym Stowarzyszenie aktywnie się opiekuje od kilku lat.  

   Centrum Ratownictwa Gliwice zlokalizowano w wyremontowanym kompleksie budynków wcześniej zajętych przez jednostki WOP.  

Wnętrze budynku cechuje prostota i funkcjonalność.  

Komendant CRG Pan Tomasz Wójcik wyjaśnił nam w obszernej prezentacji  zasady działania Centrum.  

Kolejnym etapem odwiedzin była wizyta w sali dyspozytorskiej. Weszliśmy tam cicho onieśmieleni niesamowitym widokiem sali.  

Obok, w oddzielnym pomieszczeniu pracowała ekipa policyjna CRG  

Centrum Reagowania Kryzysowego dla Gliwic i Powiatu działa w oparciu o kilka systemów bezpieczeństwa:

-         System kontroli dostępu

-         Trójstopniowy system przepięciowy

-         System nagrywania rozmów

-         System wizyjny – blisko 30 kamer umieszczonych w różnych punktach miasta

-         Wykorzystano w systemach maszt starej Radiostacji gliwickiej  

Dopiero po włączeniu świateł zobaczyliśmy kto siedzi przed monitorami komputerów  
   Całość personelu to 18 wysoko kwalifikowanych pracowników oraz osoby oddelegowane przez poszczególne służby.  
   Stanowisko do sterowania ruchem kamer obrotowych i efekt jego działania na ekranie.  
   W momencie zagrożenia jakiegoś obszaru lub tylko budynku, systemy komputerowe podają dokładnie ile osób może znajdować się w tym miejscu.  

   Na ekranie można też natychmiast uzyskać informację o przebiegu instalacji wod-kan, gazowych, energetycznych i innych w danym obszarze.  

   Poprosiliśmy o zaprezentowanie nam widoku z kamer na cmentarzu hutniczym. ( Jedynie napis z lokalizacją jest na razie błędny , ale w trakcie poprawki).

Widok z czterech kamer w nocy i w dzień.  

Poszczególne kamery w nocy i w dzień.  

Kamera 1  

Kamera 2  

Kamera 3

Kamera 4  

   Opuszczamy w miarę szybko i cicho salę dyspozytorską, bo nasza wizyta na pewno przeszkadza w śledzeniu monitorów i sytuacji na mapie miasta.  

Adres strony Centrum Ratownictwa Gliwice http://crg.gtk.pl/page.php?page=main

 

 

Autor: Marian Jabłoński

Gliwice, listopad 2006