Gliwickie Metamorfozy"  Stowarzyszenie na Rzecz Dziedzictwa Kulturowego Gliwic

 

Hotel Vier Jahreszeiten” - Kinoteatr X

 
   www.gliwiczanie.pl

 

 

   Obiekt jest jednym z najstarszych zachowanych budynków hotelowych powstał ok. 1890 roku jako gospoda z miejscami noclegowymi Goldgrube, w sąsiedztwie funkcjonującego targu końskiego, dlatego też m.in. obok niego wybudowano stajnie na aż 70 koni. W 1893 roku kolejny właściciel Carl Trzaskalik uruchomił kantynę i wyszynk w dni targowe.

   W 1900 roku wraz ze zmianą właściciela (Martin Pase) zmieniono ofertę, mianowicie dla planowanego teatru rewiowego przebudowano salę widowiskową, dotychczasowy hall przerobiono na salę restauracyjną, a na piętrze zlikwidowano część pokoi tworząc galerię. Swoją działalność rozpoczął teatr Goldgrubes Varietes 
   Kolejna zmiana nazwy nastąpiła w roku 1906 gospodę przemianowano na Bürgerliche Gasthaus (Gospoda Mieszczańska) wtedy też od strony Bielitzstr. założono letni ogródek restauracyjny.

   W 1914 roku nową właścicielką została Matylda Schwertner. Obiekt został wyremontowany i unowocześniony, otrzymał tez nową nazwę: Vier Jahreszeiten. W dużej sali odbywały się koncerty, bale karnawałowe oraz turnieje tańca. W 1926 roku właścicielka zrezygnowała z koncesji na miejsca hotelowe. 

   Podczas II wojny światowej obiekt nie ucierpiał i po zakończeniu działań wojennych został przekazany Politechnice Śląskiej. W pamięci gliwiczan zapisał się na trwałe jako Kino-Teatr X, który swoją działalność rozpoczął w 1956 roku. W budynku tym działały również: klub studencki Spirala, STG czyli Studencki Teatr Gliwice.

   W kwietniu 2009 roku budynek został zamknięty z powodu złego stanu technicznego, jednak we wrześniu 2010 przystąpiono do remontu i przebudowy obiektu. Od września 2011 w budynku mieści się Wydział Architektury Politechniki Śląskiej. Znajdują się tu również pomieszczenia pozwalające kontynuować tradycje budynku jako siedziby teatru.

   W 2012 roku dzięki uprzejmości władz Wydziału, zorganizowaliśmy tu wystawę poświęconą dawnym hotelom gliwickim, której fragmenty będziemy jeszcze prezentować.
a na zewnątrz czeka następny piękny obiekt....

Materiały źródłowe:

Kaganiec M.; Hotele gliwickie do 1945 r., w: Rocznik Muzeum w Gliwicach t.XVII

Michnik M.; Hotel “Vier Jahreszeiten”, w: Gliwice znane i nieznane III, Muzeum w Gliwicach 2010

tekst wystawy oraz zdjęcia rzutów podczas Nocy Muzeów - w pośpiechu nie doszukałam sie ich w Archiwum osobiście

 

Rysunki archiwalne: Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział Gliwice 

Zdjęcia współczesne: Tomasz Łuków, Małgorzata Malanowicz

Opracowanie: Małgorzata Malanowicz


Gliwice, 2012