Gliwickie Metamorfozy"  Stowarzyszenie na Rzecz Dziedzictwa Kulturowego Gliwic

 

W starym kinie – cz. I do 1907–1917r.

 
   www.gliwiczanie.pl

 

 

       
 

   Dziesiątki lat przed wynalezieniem kinematografu pojawiali się w Gliwicach demonstratorzy świetlnych iluzji, obrazów pokazywanych przez szkła i z użyciem luster.

   W grudniu 1896 roku na Górny Śląsk przybył M.B.Wilson, który w kilku największych miastach regionu zaprezentował żywe fotografie. Jeden z takich pokazów odbył się w gliwickim Theater und Konzerthaus. Taśmy oraz aparat przywiózł organizator, natomiast żywym fotografiom, przedstawiającym między innymi wizytę cara w Paryżu, ruch uliczny w wielkim mieście, sceny z dworców kolejowych w Paryżu i Berlinie oraz ćwiczenia kawalerii, towarzyszyła gliwicka orkiestra wojskowa (Infanterie-Kapelle).

 
       
     Następnie pojawiły się panoramy czyli fotoplastikony – pierwszy przy Dolnych Wałów (vis a vis muzeum), potem Kaiser-panorama przy Wilhelmstrasse (ul. Zwycięstwa).  
 
Der Oberschlesische Wanderer 1896
 
       
   
August Fuhrmann Kaiserpanorama 1880 - wikipedia

Oryginalny fotoplastikon Fuhrmanna w Muzeum Kinematografii w Łodzi
 
       
     Pierwsze stałe kino powstało w Gliwicach wiosną 1907 roku. Uruchomiła je spółka Grand-Kinematograph, mająca swoją siedzibę w Berlinie. W tym samym roku spółka otworzyła kina w Zabrzu, Królewskiej Hucie i Katowicach, a rok wcześniej w Bytomiu.   
       
     Gliwickie kino spółki znajdowało się w w zbudowanym pod koniec XIX wieku przez Juliusa Lepicha kompleksie Victoria-Etablissement przy Wilhelmstrasse 28 (ul. Zwycięstwa) – na rogu ob. Alei Przyjaźni. Było to kino nieme z pianistą, zajmowało narożną salę na I piętrze (fragment wyróżniony kolorem na zdjęciu). Sala mieściła ok. 100–150 osób. Pierwszym właścicielem był zabrzanin Johann Poralla, który nabył od berlińskiej spółki całą górnośląską sieć Grand-Kinematograph. Częścią kompleksu, w której znajdowało się kino zarządzał Carl Hirschecker, a następnie Franz Oboth i Paul Bansmann.
   Od 1915 roku kino zaczęło używać nazwy Victoria-Lichtspiele, prawdopodobnie dlatego, że spółka Grand-Kinematograph przestała istnieć. Stosunkowo niewielka sala nie pozwalała na rozwój, więc po uruchomieniu w kompleksie miejskiego teatru i powołaniu do życia dużego kina miejskiego przy Klosterstr. 1 (pl. Mickiewicza) kino przestało działać. Jeszcze w miesiącach letnich 1924, 1925 powrócono do projekcji, ale już na sali teatralnej.
 
       
   
       
     W pierwszych latach pokazy filmów wzbogacali objaśniacze czy też deklamatorzy. Zyskali wysoki status w hierarchii osób obsługujących pokaz – ogłoszenia prasowe wymieniają ich nazwiska równie często jak osób odpowiedzialnych za oprawę muzyczną. Do najbardziej znanych mistrzów recytacji w przemysłowej części Górnego Śląska należał Fred Berger, który w 1910 roku obchodził dziesięciolecie pracy artystycznej. Często występował w kinie Welt w Gliwicach oraz w sieci Grand Kinematograph, mającej swe ekrany w największych miastach regionu. Szczególnie udany duet stworzył z Viktorem Lomnitzerem odpowiedzialnym za oprawę muzyczną. Wprowadzenie tablic umieszczanych pomiędzy scenami czy też sekwencjami położyło kres pracy recytatorów, natomiast muzyka rozwijała się coraz prężniej.
Głos Śląski 1909
 
       
     W 1909 roku uruchomiono drugie stałe kino w mieście. Mieściło się na rogu Kreidel- i Wilhelmstrasse (Barlickiego i Zwycięstwa) w kamienicy należącej do bytomskiego bankiera Fritza Heintzego i nosiło nazwę Metropol.

   W zajmowanym przez nie ok. stuosobowym pomieszczeniu znajdował się wcześniej sklep, który sprzedawał m.in. latarnie magiczne. Początkowo kino prowadził Franz Oboth „pozyskany” z Grandu. Kolejnymi właścicielami byli Otto Fiedler i August Wagner.

   Kino zakończyło działalność prawdopodobnie w 1922 lub 1923 roku.
 
Der Oberschlesische Wanderer 280/1909
 
       
   
       
     Następnym kinem, otwartym również w 1909 roku, był Monopol przy Wilhelmstrasse 24, w pomieszczeniach zajmowanych wcześniej przez zakład optyczny Georga Bache. Sala mogła pomieścić ok. 160 widzów. Jego właścicielem był Teodor Korzeczek, ale już rok później właścicielem został Carl Hirschecker, wcześniejszy zarządca „Grandu” i zmienił nazwę na Welt-kino. Kolejni właściciele to: Max Weiske, Oswald Langer, Anna Poralla, H. Suchan. Ostatni właściciel W. Hornitz zmienił pod koniec roku 1925 nazwę kina na Intimen-Lichtspiele. W roku 1926 kino zakończyło działalność.  
       
     
       
 
Głos Śląski 1910

Der Oberschlesische Wanderer 235/1925
 
       
 
   W sierpniu 1910 roku powstało jeszcze kino Stern (Gwiazda). Miało ono wyświetlać wyłącznie nienaganne i uszlachetniające obrazy” stanowiąc przeciwwagę dla kina, któremu zarzucano demoralizowanie młodzieży. Początkowo planowano seanse trzy razy w tygodniu, lecz już po dwóch tygodniach ograniczono się do jednego.
   Kino to okazało się gwiazdą gasnącą, bo prędko zniknęło z horyzontu.

Der Oberschlesische Wanderer 190/1910

 
       
       
  Książki adresowe (Adressbuch)   
 

1912

1913
 
1914
       
       
     Na wielkie kinowe inwestycje zdecydowano się w Gliwicach dość późno – w latach dwudziestych.  
       
       

 

 

       
 
numeracja nie odpowiada chronologii powstawania kin - mapę sporządziłam na potrzeby trasy wycieczkowej
 
       
    1   Grand-Kinematograph / Victoria-Lichtspiele 

  2   Monopol / Welt-kino / Intime-Lichtspiele

  3   Metropol

  4   Capitol
  5   De-Li /Apollo
  6   Kinoteatr X
  7   Schauburg
  8   UFA-Palast / Bajka
  9   Neue Welt
 10  Amor / Central Lichtspiele / Potęga / Mikrus
 11  Jutrzenka
 12  Ustronie 
(poza mapą)
 13  Zryw 
(poza mapą)
 14  Jowisz 
(poza mapą)
 15  Amok
 16  Residenz / Gloria / Helios / Grażyna 
(poza mapą)