"Gliwickie Metamorfozy" - Stowarzyszenie na Rzecz Dziedzictwa Kulturowego Gliwic
 

Szlakiem kolei w±skotorowej

Miasto Gliwice i okolica – ci±g dalszy 4

 
   www.gliwiczanie.pl

 

   METAMORFOZY
  
  
  
  
  
  
  
  
   POZOSTAŁO¦CI PO KOLEI WˇSKOTOROWEJ W GLIWICACH – ROK 2008
   Kolejowy most na Kłodnicy:
   Przejazd pod mostem na ul. Dworcowej:
   Stacja Gliwice Trynek – zabytek:
   Stacja Bojków W±skotorowy – zabytek:
   Przejazd kolejowy, ul. Dubois:
   Przejazd kolejowy, ul. Kujawska:
   Przejazd kolejowy, ul. Bojkowska, „Nowe Gliwice”:
   Przejazd kolejowy, ul. Bojkowska:
  
   METAMORFOZY RUCHOME
   (kliknij obrazek)

 

- Szlakiem kolei w±skotorowej - miasto Gliwice i okolica

- Szlakiem kolei w±skotorowej - wycieczka edukacyjna

 

Materiały Ľródłowe:

 - Krzysztof Soida, „Koleje w±skotorowe na Górnym ¦l±sku”, Wyd. ¦l±sk, Katowice 1996

 - Krzysztof Soida, Edward Wieczorek, „Kolej± w±skotorow± do Rud. Przewodnik turystyczny”, Wyd. Apland, Katowice, 2002

 - Dziennik Zachodni, 27.12.2006

Zdjęcia:

 - Krzysztof Soida, W.Hombek, Z.Pielecki, R.Rusak, T.Roszak, A.Wilk, T.Popiel, W.Kwietniewski, M.Jabłoński

 - zbiory PKT Katowice

 - prywatne zbiory pocztówek i map

Tekst i opracowanie: Wojciech Kwietniewski, Marian Jabłoński

Metamorfozy ruchome: Ewa Hordyniak

Gliwice, marzec 2008

porozmawiaj na FORUM