Gliwickie Metamorfozy"  Stowarzyszenie na Rzecz Dziedzictwa Kulturowego Gliwic
 

Most na ulicy Baildona

 
   www.gliwiczanie.pl

 

 

   Pomysł przecięcia Gliwic drogą prowadzącą od ulicy Pszczyńskiej do Robotniczej nie jest nowy. Jeszcze zanim powstała ulica Baildona, a Robotnicza była kolonią kilku domków robotniczych, projektanci już myśleli o takim połączeniu dróg, lecz dopiero na przełomie 2004/2005 zrealizowano te plany.

Rok 2004. Wykonanie pierwszego odcinka tej drogi, czyli ul. Panewnickiej istniejącej do tej pory tylko na mapach

A tak wyglądało miejsce przyszłej budowy mostu w 2004 roku

 

Początek lipca 2005 – ruszyły roboty związane i z mostem i ulicami dojazdowymi

   Wiercenie otworów pod betonowe pale to najbardziej efektowna część pracy firmy wykonawczej „MOSTMAR-u”

Niestety, niektóre drzewa przeszkadzały

Betonowe pale gotowe – czas most zacząć

W międzyczasie skrzyżowanie Robotnicza-Baildona poddano gruntownej modernizacji pod kątem infrastruktury podziemnej.

Wzmacnianie brzegów rzeki kruszywem kamiennym
Pierwszy nowy asfalt – Robotnicza