Gliwickie Metamorfozy"  Stowarzyszenie na Rzecz Dziedzictwa Kulturowego Gliwic

 

ZABYTKOWA KOPALNIA WĘGLA KAMIENNEGO "GUIDO"

 
   www.gliwiczanie.pl

 

POWRÓT NA SZLAK

 

 

   Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego Guido – nieczynna kopalnia węgla kamiennego (nadanie górnicze z dnia 2 października 1855 roku, eksploatacja od 1871 do 1928 roku, od około 1887 roku część kopalni Delbrück, po 1945 roku część kopalni Makoszowy, od 1 lipca 1967 roku część wyrobisk przeznaczona na Kopalnię Doświadczalną Węgla Kamiennego M-300, którą postawiono w stan likwidacji 1 lipca 1996 roku) w Zabrzu, wpisana do rejestru zabytków nieruchomych województwa śląskiego; część wyrobisk jest udostępniona do zwiedzania jako podziemne trasy turystyczne; obiekt należy do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.

   Guido to unikat na skalę światową, bowiem zachowane wyrobisko nie ma odpowiednika w innych ośrodkach muzealnych na świecie. Skansen tworzą korytarze na poziomach 170 i 320 metrów oraz otwarty rok temu poziom 355, gdzie można odbyć turystyczną „szychtę”.

   Poziom 170 m opowiada o pracy górników na przełomie XIX i XX wieku na obszarze Śląska, zagrożeniach na kopalni oraz o tradycjach górniczych (kaplica św. Barbary). Trasa na poziomie 170 jest uzupełniona efektami multimedialnymi.

   Poziom 320: Wyrobiska na tym poziomie są utrzymane w stanie jak najbardziej zbliżonym do pierwotnego, kiedy to górnicy po raz ostatni zakończyli pracę i opuścili kopalnię. Część komór jest już wykorzystana na działalność usługową i restauracyjną, odbywają się tu liczne koncerty, spotkania i przedstawienia teatralne.

   Poziom 355 został otwarty 4 lutego 2016, trasa przechodzi przez wyrobiska, które były w latach 1996–2014 zatamowane. Można zwiedzać albo podczas tzw. „szychty” – zwiedzający w górniczym ubraniu roboczym z przewodnikiem-górnikiem wykonują pewne prace górnicze, albo w trybie „mroki kopalni” – zwiedzający otrzymują lampy osobiste i zwiedzają te trasę po ciemku.

   
   
       
   
       
   
       
   
       
   
       
   
       
   
       
   
       
   
       
       
   
       
   
       
   
       
   
       
   
       
   
       
   
       
   
       
   
       
   
       
   
       
   
       
   
       
       
     Kopalnia Guido tętni życiem kulturalnym. Dwa przedsięwzięcia: „Muzyka na poziomie” i „Teatr na poziomie”, stwarzają możliwość obcowania ze sztuką rzeczywiście na poziomie najwyższym. Nie brakuje imprez dla dzieci, ciekawa jest oferta edukacyjna.  
       
   
       
   
       
   
       

 

 

Materiały źródłowe:

pl.wikipedia.org

podroze.onet.pl

 

Tekst: Marek Zettel

Zdjęcia: Marek Zettel, Małgorzata Malanowicz

Opracowanie: Małgorzata Malanowicz

 

Gliwice 2018