Gliwickie Metamorfozy"  Stowarzyszenie na Rzecz Dziedzictwa Kulturowego Gliwic

 

Gliwickie wieże ciśnień

 

Bumar Łabędy

 

 

   www.gliwiczanie.pl

 

 

(tekst opracowania Jana Turkiewicza – Zakłady Mechaniczne „Bumar-Łabędy” S.A., Zdjęcie wieży - Wojciech Gargała)
   Dawny budynek dyrekcji pełnił dodatkową funkcję – zbiornik wyrównawczy ciśnienia wodnego. Wysokość budynku – około 40 m (bez nadbudówki i anten) sprzyjała takiej funkcji. Parter i VII pierwszych pięter pełniło funkcje biurowe.
   Piętra VIII i IX zajmuje stalowy zbiornik o pojemności 625 m3. Ma średnicę 12,36 m i wysokość 6,37 m.
   Jeszcze w początku lat 70-tych zbiornik służył do rozprowadzania wody ruchowej dla potrzeb całego Zakładu, a do połowy lat 80-tych był wypełniony wodą. Obecnie jest pusty i nie pełni żadnych funkcji.
   Budynek został wybudowany przed rokiem 1945. Ciekawostkę stanowi też winda tzw. paciorkowa – 14 kabin podwieszonych jedna pod drugą. Wchodzenie i wychodzenie odbywało się w czasie ruchu windy, który odbywał się w sposób ciągły.