Gliwickie Metamorfozy

Gliwickie wykopaliska aktualizacja

Marian Jabłoński

 

IV.2006

www.gliwiczanie.pl gliwickie_metamorfozy@op.pl  

 

 

       
   Bardzo dobrze zachowane drewniane elementy konstrukcji ścian budynków umożliwiły precyzyjne datowanie obiektu dzięki wykorzystaniu metody dendrochronologicznej.
       

   Dendrochronologia zajmuje się tworzeniem swoistych "kalendarzy" sięgających od współczesności do pradziejów na podstawie porównywania rocznych przyrostów drzew (tzw. słojów). 

   Na miejscu zeszłorocznych wykopalisk wyrosły już nowe domy. 

    W wyniku tych badań ustalono, że na pale umieszczone w narożnikach  chałupy mieszkalnej (z lewej strony istniejącego budynku ze zdjęcia) wykorzystano drewno pochodzące z drzew ściętych w 1551 r., natomiast część ścian zrębowych wykonano z drzew ściętych w 1570 r. Takie datowanie pozwoliło potwierdzić przypuszczenia nasuwające się w toku prac wykopaliskowych, w trakcie których archeolodzy sądzili, że mają do czynienia z obiektem dwufazowym. W przypadku drugiego obiektu (z prawej strony istniejącego budynku ze zdjęcia), który został wykonany w całości z drewna dębowego mamy do czynienia z konstrukcją jednofazową – drewno na jego budowę pozyskano w latach 1538-1539. Wykonanie badań dendrochronologicznych pozwoliło potwierdzić i uszczegółowić datowanie całego zespołu od drugiej ćwierci XVI w. do początku XVII w. Na drugą datę wskazuje znaleziona tam ceramika. Taki przedział czasowy potwierdzają również źródła historyczne, w których znajdują się informacje, że w 1626 r. spalono większość zabudowań na przedmieściach Gliwic w związku z oblężeniem miasta podczas wojny 30-letniej. 
       
       

 

 

Materiały źródłowe: Opracowano na podstawie informacji pani archeolog Moniki Michnik z Muzeum Gliwickiego, udzielonych i zamieszczonych w prasie lokalnej.