Gliwickie Metamorfozy"  Stowarzyszenie na Rzecz Dziedzictwa Kulturowego Gliwic
 

Karl Ludwik Eck

7.11.1796 - 26.11.1852

 
   www.gliwiczanie.pl

  

   Urodził się w Freistadt, w Prusach Zachodnich. Szkołę podstawową ukończył w Warszawie, a gimnazjum w Kwidzyniu, po czym rozpoczął naukę w zawodzie aptekarza – podczas wojny prusko-napoleońskiej kierował apteką polową. W 1817 roku porzucił dotychczasowe zajęcie na rzecz hutnictwa i rozpoczął studia w Berlinie. Z tego okresu pochodzi jego pierwszy wynalazek – bezołowiowa glazura do emaliowania żeliwnych naczyń. Był aktywnym badaczem, wiele publikował w ówczesnej literaturze fachowej

   Odnosił również sukcesy w pracy, jako innowator i organizator.

   Zmarł na cholerę w Gliwicach. Napis na grobie głosił: „Tu spoczywa inspektor hutniczy Karol Ludwik Eck urodzony w Freistadt w Prusach Zachodnich 7 listopada 1796 roku”.

 

Materiały źródłowe:

Jacek Schmidt - Rocznik Muzeum w Gliwicach - nr X

Gliwice 2005

porozmawiaj na FORUM