Lato z Metamorfozami

31 lipca

 

ŚLADEM TORÓW

Trasa punktowana do odznaki "Wędrowiec gliwicki"

  9.30 - spotkanie na rynku - wędrówka śladem pozostałości po tramwaju

10.00 - spotkanie z panem Krzysztofem Soidą i przejście śladem kolei wąskotorowej na ulicę Jagiellońską

11.00 - siedziba GCOP ul. Jagiellońska 21 - pokaz amatorskich filmów związanych z historią kolei i tramwaju