Gliwickie Metamorfozy

Tarnowskie Góry – Parafia ewangelicka

Małgorzata Malanowicz

Zdjęcia: gliwiczanie

 

III.2012

www.gliwiczanie.pl gliwickie_metamorfozy@op.pl  

Diaspora żydowska

Ewangelicy

Kościół p.w. Apostołów Piotra i Pawła

Rynek

Muzeum

 

 

       
   W międzyczasie dobiegło końca nabożeństwo w kościele ewangelickim, gdzie czekał już na nas ksiądz Szymon Czembor. Żałuję, że nie przyszedł nam do głowy pomysł nagrywania, bo ogrom ciekawych wiadomości o historii Tarnowskich Gór jaki nam przekazał okazał się nie do zapamiętania.
   

   Parafia luterańska w Tarnowskich Górach jest najstarszą na Górnym Śląsku, w dodatku był czas, gdy luteranie stanowili 100% ludności miasta. Powstanie miasta związane było z odkryciem pokładów srebra i ołowiu w końcu XV w. Przybywający z terenów Frankonii i Saksonii górnicy byli w większości ewangelikami. Nowa gmina ewangelicka prężnie się rozwijała. Prawdopodobnie pomiędzy 1523 a 1525 r. wzniesiono drewnianą świątynię, a już w 1531 roku na jej miejscu zbudowano murowaną. W tym samym roku powstała szkoła, a po roku 1534 szpital. W roku 1545 dobudowano do kościoła prezbiterium a wkrótce podjęto decyzję o rozbudowie świątyni i wzniesieniu przy niej wieży. Prace rozpoczęto w roku 1560, a zakończono w roku 1563. Ponieważ materiały budowlane składowano na terenie cmentarza, dlatego w 1559 utworzono drugą nekropolię za Bramą Gliwicką.

 

   Na początku XVII w. tarnogórski zbór wciąż się rozwijał. Świadczyć o tym może budowa drugiej świątyni. Wzniesiono ją w latach 16171619 za Bramą Gliwicką, jako kościół przycmentarny. W 1561 roku ustanowiono w Tarnowskich Górach drugiego duchownego dla ludności polskiej.

 

   Sytuacja tarnogórskich ewangelików zaczęła pogarszać się podczas wojny trzydziestoletniej (16181648). Habsburgowie otrzymali dodatkowy atut dla poskramiania protestantyzmu, podkreślając, że poszczególne miasta śląskie wypowiedziały im posłuszeństwo, stając po stronie ich wrogów. W wyniku cesarskiego edyktu z 6 marca 1629 r. ewangelikom odebrano obydwie świątynie, szkołę oraz szpital. 

 

   Po podpisaniu układu w Altranstädt w roku 1707 sytuacja nieco się poprawiła. Dzięki wsparciu finansowemu Hencklów, Laryszów, Grustów, Bohmów oraz Schulzów wybudowano w 1780 roku nowy kościół. Budowniczymi świątyni byli architekt Krzysztof Worbs ze Strzelec oraz cieśla Jan Karol Henning z Opola. W 1900 r. przebudowano go w stylu neoromańskim. 

 

   Cmetarz założono na terenie podarowanym parafii przez wójta miejskiego Johanna Jacoba Heppnera, a poświęcono 19 sierpnia 1780 roku. Aktu tego dokonał proboszcz parafii ewangelickiej ks. Johann Wilhelm Pohle (1757–1801). Cmentarz znajdował się na Krakowskim Przedmieściu (Krakauer Vorstadt) pomiędzy obecnymi: Halą Targową i II Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Staszica oraz wzdłuż ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego.  Po zakończeniu II wojny światowej nekropolię zamknięto, a w 1967 roku zlikwidowano. Dzięki inicjatywie Tarnogórskiej Fundacji Kultury i Sztuki miejsce to upamiętniono pomnikiem odsłoniętym 26 maja 2007 roku.

 

Na cmentarzu spoczęli przedstawiciele znanych tarnogórskich rodzin: Böhmów (Boehmów), Sedlaczków, Lukaschików i innych.

grób nadradcy górniczego Augusta Boscampa-Lasopolskiego

nagrobek  Carla Wilhelma Naglo pastora w latach 18011832

oryginały zdjęć są własnością Beaty i Jacka Kalke