Gliwickie Metamorfozy

Tarnowskie Góry – cd.

Małgorzata Malanowicz

Zdjęcia: gliwiczanie

 

III.2012

www.gliwiczanie.pl gliwickie_metamorfozy@op.pl  

Diaspora żydowska

Ewangelicy

Kościół p.w. Apostołów Piotra i Pawła

Rynek

Muzeum

 

 

       

   W czasie gdy zwiedzaliśmy kościół ewangelicki dobiegła również końca msza w pobliskim kościele p.w. Apostołów Piotra i Pawła.

 

   Zbudowany jako kościół protestancki w latach 15231525 jako drewniany, w 1531 r. przebudowany na murowany. W 1545 r. dobudowano do niego prezbiterium a w latach 15601563 dokonano rozbudowy świątyni oraz wystawiono wieżę, na której umieszczono dzwony (pierwszy w 1563 a drugi w 1571 r.). W 1586 r. zainstalowano na niej jeden z najstarszych na Górnym Śląsku zegarów. Przejęty przez katolików w czasie wojny trzydziestoletniej.

 

   Podczas przebudowy w latach 18481851 kościół nabrał cech neoromańskich. Najcenniejszym zabytkiem jest wieża, która zachowała swój szesnastowieczny kształt, oprócz hełmu wymienionego w 1798 r. 

   

   Większość witraży z kościoła farnego powstała w latach 18981900. Zamówił je ks. Franciszek Kokot, ówczesny proboszcz, w pracowni Victora von der Forsta w Munster. 

   Wewnątrz zachowały się cenne płyty nagrobne i epitafia

Płyta z płaskorzeźbą żony burmistrza Jakuba Gruzełki 

– Magdaleny Janiczkowej

Płyta nagrobna starosty górniczego Ulricha Pogrela

 

Płyta epitafijna zmarłej w 1676 r. Anny Katarzyny Vogel

Epitafium zmarłej w 1679 roku Katarzyny Teresy Eidner

   Na placu przykościelnym znajduje się również tzw. Dzwonnica Gwarków

 

   Obecny, liczący ponad 200 lat dzwon najpierw wzywał do pracy górników kopalni Fryderyk, później służył strażakom z Bobrownik, jeszcze później umieszczono go w odkrywkowej kopalni dolomitu. W 1955 r. dzięki inicjatywie Stowarzyszenia Miłośników Historii i Zabytków Ziemi Tarnogórskiej przeniesiono go na obecne miejsce.